Design behang en stoffen (gordijnen) vindt u bij Miss Marple

DISCLAIMER

Miss Marple Home Interiors spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Miss Marple Interiors is voor eigen rekening en risico. Miss Marple Home Interiors sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie,  diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Miss Marple Home Interiors. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
Miss Marple Interiors gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de websitegebruiker. De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Eventuele klachten en/of suggesties zijn uiteraard welkom en kunnen worden gericht tot de directie van Miss Marple Interiors, e-mailadres info@miss-marple.nl.

Kamer van Koophandel
Miss Marple Interiors staat ingeschreven onder nummer 30136676.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
alleen op afspraak
alleen op afspraak
alleen op afspraak
alleen op afspraak
van 11.00 - 18.00
van 11.00 - 17.00
Gesloten